0

تعویض ژیگلور

 تعویض ژیگلور  اجاق گاز  با آریا سرویس تعمیر و سرویس ژيگلور را مي توان آخرين قطعه متصله از مسير هدايت گاز از كپسول يا شبكه تا محل سوخت دانست.جنس ژيگلور معمولا” از آلياژ برنج است كه سوراخ [...]