0

گارانتی تعمیرات اجاق گاز آریا سرویس

گارانتی تعمیرات اجاق گاز گارانتی تعمیرات اجاق گاز عبارتی است از شرایط قید شده در فاکتور، خدمات و تعمیرات انجام شده و قطعات تعویض شده دستگاه به مدت ۱۲ ماه از تاریخ فاکتور گارانتی می باشد. بدیهی [...]