0

صدای زیاد هود

صدای زیاد هود علت افزایش صدای هود هود  را می توان به عنوان یک دستگاه تهویه هوا در آشپزخانه معرفی کرد.در بازار دو مدل هود موجود است هود تصفیه کننده و دیگری هودهای دارای خروجی هوا. هود تصفیه کننده، [...]

0

کم شدن صدای هود

کم شدن صدای هود عوامل موثر در کم شدن صدای هود آشپزخانه فضای موجود در کابینت می توان اشاره کرد که  فضایی که کابینت ساز  برای نصب هود در نظر می گیرد این فضا بین 60 سانتی متر تا 90 سانتی متر متغیر [...]