0

معایب اجاق القایی

معایب اجاق القایی با ورود اجاق القایی به آشپزخانه ها، انقلابی در روش پخت و پز رخ داده است. اجاق القایی که به آن اجاق اینداکشن (Induction cooking) یا اجاق مغناطیسی نیز گفته میشود؛ در واقع نسل سوم [...]