0

معایب اجاق گاز رومیزی (توکار)

معایب اجاق گاز رومیزی (توکار) معایب گازهای رومیزی آریاسرویس: اجاق های گازهای رومیزی چون برای سایز خاصی طراحی شده اند و کابینت زیر آنها به همان سایز برش میخورد ،در صورتی که نیاز به جابجایی باشد [...]