0

علل خرابی اجاق گاز و معرفی قطعات

علل خرابی اجاق گاز علل خرابی اجاق گاز و معرفی قطعات فندک اجاق گاز فندک در اجاق گاز باعث روشن کردن شعله اجاق گاز هنگام استفاده می باشد که فندک به دو دستهاتوماتیک و غیر اتوماتیک تقسیم میشود. فندک [...]