0

رسوب زدایی پکیج چگونه است؟

 رسوب زدایی پکیج گرمایشی سرویس و رسوب زدایی پکیج گرمایشی یکی از شایعترین مشکلات پکیج های دیواری تجمع رسوب در قطعات و لوله های پکیج که به علت سختی موجود در آب مصرفی می باشد که عدم رسوب زدایی پکیج [...]