0

بوبین اجاق گاز

بوبین اجاق گاز بوبین اجاق گاز  Gas Magnet Valve : بوبین اجاق گاز که از یک هسته فلزی و چند دور سیم پیچ تشکیل شده است مهره دوم سیستم ترموکوپل به شمار می آید . در سیستم ترموکوپل از شیر مخصوصی [...]