0

 خاموش شدن فر اجاق گاز

اجاق گاز را در جهت وزش باد قرار ندهید و طول شلنگی که به اجاق گاز وصل می کنید نباید از ۵/۱ متر بیشتر باشد، این عوامل باعث خاموش شدن فر اجاق گاز می شود. این نکته را هم در نظر داشته باشید که [...]

0

روش های بررسی ایمنی اجاق گاز

روش های بررسی ایمنی گاز روش های بررسی ایمنی گاز تعمیر اجاق گاز در تهران چه کسی گاز را در آپارتمان بررسی می کند. چگونه قبل از خرید اجاق گاز را چک کنید. پس از مدتی، اجاق گاز منابع خود را از بین می [...]